Handlevogn

Her kan du sjå kor mange produkt du har i “Handlevogna” di. Når du har fylt opp med dei bøkene du skal ha, går du vidare ved å klikke på Sjekk ut. Der skriv du inn adressa di og bestiller ved å klikke på “Place order”.

Betalingsvalet “Cash on delivery” betyr at vi legg ved ein giroblankett som du betaler i nettbanken din.  Vi stolar på at du betaler.

I tillegg til prisen på boka/bøkene bereknar vi oss eit portogebyr på kr. 49,-.

Your cart is empty.

← Return to Shop