Grundig omtale av Øyvind Bremer Karlsens forfattarskap i Smaalenene
Av | Publisert i Kvitveis Forlag
Oct
20
oyvindbremer

I helge-utgåva av avisa Smaalenene er det eit intervju med Øyvind Bremer Karlsen med spesiell fokus på boka hans “Gødtære enn prim”. Øyvind fortel at han har fått god hjelp av biblioteket i arbeidet med boka, og han understrekar kor viktig det er at biblioteka framleis skal vere gratis. Eit anna utdrag av Guri Rønnings tekst:

” – Det har vært moro å jobbe med det. En del av stoffet har jeg faktisk hentet fra mine år som arbeider på Viking, her i lokalene hvor Smaalenenes Avis holder til nå, sier Karlsen.”

Les resten av intervjuet og ein presentasjon av Kvitveis forlag her:
Avisa Smaalenene: Samlet kulturskatt